21-05-26-elena-lasaite 380.jpg

table

 

contextual design / 2021

L1000  H450 W 1000 
wood, aluminium 

lecturer Mantas Lesauskas

ENG

„the most entertaining surface on earth is the human face“​

– 18th century philosopher Georg Christoph Lichtenberg.

The objects of design seek to give meaning to the conclusion of the research - that we are a society of faces. However my own face has become the main axis of the creative process. The face was deliberately duplicated, scaled, reduced, or the readability of the image has been emphasized. These objects do not seek to change the role of the face.

Elements inherited from the environment presuppose certain implied functions of the objects. Objects can be read separately or together as a single element.

A table , the most important element for the function -  the plane -  is transformed into a facial relief. Then a step back is taken towards the function and returns back the planes that are formed by placing the aluminum parts in the appropriate places on the table. The technologies chosen allowed the facial shapes to be represented without creating an additional layer or mask, leaving the shapes authentic.

 

LT

„the most entertaining surface on earth is the human face“

– XVIII a. filosofas Georg’as Christoph’as Lichtenberg’as. 

Dizaino objektai siekia įprasminti tiriamojo darbo išvadą, jog esame veidų visuomenė, tačiau pagrindine kūrybos ašimi tapo mano pačios veidas. Veidas sąmoningai buvo dublikuojamas, keičiamas jo mastelis, naikinamas arba pabrėžiamas atvaizdo skaitomumas. Šie objektai nesiekia pakeisti veido vaidmens. 

Iš aplinkos perimti elementai suponuoja tam tikras numanomas objektų funkcijas. 

Stalas, kurio svarbiausias elementas funkcijai - plokštuma paverčiama veido reljefu. Tuomet žengiamas žingsnis atgal funkcijos link ir gražinamos plokštumos, kurios susiformuoja įstačius aliuminio detales į atitinkamas vietas stale. Pasirinktos technologijos leido veido formas atvaizduoti nesukuriant papildomo slauoksnio arba kaukės, formos liko autentiškos. 

Photo by Monika Jagusinskytė

Thank you for guiding me through my masters degree Mantas Lesauskas

21-05-26-elena-lasaite 242.jpg
15870001.jpg
21-05-26-elena-lasaite 315.jpg
21-05-26-elena-lasaite 36.jpg
21-05-26-elena-lasaite 218.jpg
21-05-26-elena-lasaite 34.jpg
15870002.jpg
collage-1.png